Sąrašo NR. 5

Kandidatų sąrašas

Pagrindinis tikslas:
Dvasiškai stipri, vieninga ir turtinga tauta.

Miesto tarybos nario pareiga dorai ir sąžiningai atstovauti savo piliečius, tinkami prižiūrėti miesto ūkį, teikti miesto gyventojams aiškiai suprantamas ataskaitas apie padarytus veiksmus, pagrįsti savo kiekvieną veikimą.

“Savivaldybės veikla turi būti vieša ir visiems aiškiai suprantama, kiekvienas miesto gyventojas turi aktyviai dalyvauti miesto ir valstybės gyvenime“

Jei būsiu išrinktas į miesto tarybą, pirmas žingsnis kurį padarysiu, tai įvesiu naują praktiką, kad visi miesto tarybos ir komitetų posėdžiai būtu filmuojami, viešinami ir archyvuojami. Išreikalausiu, kad kiekviena pavaldi savivaldybei bendrovė viešintu savo veiklos ataskaitas, atsiskaitytu miestiečiams už kiekvieną išleistą litą.

Tik būdami vieningi galime susikurti tinkamas sąlygas gyventi ir būti šiame mieste, viešumas ir vienybė yra viena pagrindinių sąlygų gerovei užtikrinti. Tikiuosi, kad šią mano iniciatyvą palaikys būsimi miesto tarybos nariai, savivaldybėje dirbantys žmonės ir miestiečiai.

Tauta, tau ir ta … dalinimasis.

Reklama

“ATSAKINGI, REIKLŪS ir VIENINGI”

 Didžiausias mūsų visuomenės trūkumas yra tas, kad bijome prisiimti atsakomybę už ištartus žodžius ir padarytus veiksmus, neatsakingai žiūrime į savo darbus, esame vieni kitiems nereiklūs ir abejingi. – Visi norime didžiuotis miestu kuriame gyvename. Ar atsiras bent vienas žmogus kuris nori matyti savo miestą paskendusi šiukšlėse ? kuriam iš jūsų patinka nesutvarkytos miesto gatvės ? nykus senamiestis ? piktas kaimynas ? nekompetentingas tarnautojas ? tamsios ir nesaugios gatvės ? užterštas oras ? nepagrįstos sąskaitos už komunalinius patarnavimus ?  – Miestas turi daug problemų, ar nemanote, kad pats laikas pradėti spręstis jas ir tvarkytis savo namus ?   Jei TAIP, tai kviečiu jungtis ir drauge pradėti keisti aplinką kurioje  esame ! – Miestas  tai kaip viena didelė šeima ir norint jame užtikrinti darną ir tvarką turėsime išmokti būti vieningais, privalėsime drauge gilintis ir domėtis savo miesto veikla, ne tik domėtis, bet pradėti aktyviai dalyvauti miesto gyvenime.  Aš pasirengęs dirbti mūsų miesto žmonių gerovės labui, o ar pasirengęs tu ?

 – Būkime AKTYVŪS, REIKLŪS ir VIENINGI ir savivaldybė taps mūsų draugu, dirbkime vieni dėl kitų, tvarkykime savo miestą patys. Tada ir sumažės mokesčiai už komunalinius patarnavimus, sumažės nuodų ore, bus aiškiai atsiskaitoma už kiekvieną  savivaldybės išleista litą, nepalikime jokios galimybės nesąžiningiems tarpininkams naudotis mūsų visų vargu. Tik būdami atsakingi, reiklūs ir vieningi, sugebėsime sutvarkyti savo miestą ir tarpusavio santykius.

Pagarbiai,
Gediminas Paplauskas

  “Švaru yra ne ten kur tvarkosi, švaru yra ten kur nešiukšlinama”